Agulumentacija grebena

Augmentacija grebena je operativni zahvat kojim se nadomeštava nedostatak kosti potreban za ugradnju implanta. U zavisnosti od područja i veličine defekta, koristi se nekoliko tehnika. Uzroci gubitka kosti mogu biti FIZIOLOŠKI, nakon vađenja zuba i usled starenja, i PATOLOŠKI, u koje spadaju parodontalne bolesti, kao i procesi u samoj kosti (granulom, cista, tumor). Gubitak kosti je prisutan i nakon oralnohirurških zahvata, traume, kao i dugotrajnog nošenja mobilnih proteza.

 
Nepravilnosti alveolarnog grebena u gornjoj i donjoj vilici mogu rezultirati nedostatkom koštane mase koja je potrebna za ugradnju implantata. Takve nepravilnosti mogu biti uzrokovane parodontozom, nošenjem proteza, razvojnim anomalijama ili povredama. Ne samo što takve nepravilnosti mogu uzrokovati probleme pri postavljanju implantata, već će stvoriti estetske probleme i onemogućiti optimalnu oralnu higijenu. Kako bi se ispravili takvi nedostaci kosti, greben se može augmentirati (povećati) koštanim nadoknadama.


U našem Centru nedostatak kosti više ne predstavlja prepreku za ugradnju implantata. Prateći najnovije trendove u svetu i konstatnom edukacijom, pomoći ćemo vam u pronalaženju najboljeg rešenja za nadoknadu zuba.