Butine - Natkolenice

Opuštena koža natkolenica posle liposukcije a naročito jačeg mršanja mora se redukovati i zategnuti. To se radi rezovima u preponi sa prednje strane i nazad ispod gluteusa.

Zaostali ožiljci su malo vidljivi mad se mogu i spustiti prema natkolenicama. Lako se kriju.

U najtežim slučajevima rez se pravi i duž unutrašnje strane butina kada se koža podiže i cirkumferentno zateže.

Operacija traje do 2 h i podrazumeva totalnu ili spinalnu anesteziju. Moraju se nositi mideri do mesec dana.