CAD CAM Tehnologija

U današnje vreme moderne tehnologije možemo slobodno da kažemo da nema oblasti koje ona nije zahvatila.

 

 
Uz pomoć CAD/CAM tehnologije, Vaši zubi mogu da povrate svoju blistavu lepotu i funkcionalnost.


CAD/CAMU današnje vrieme moderne tehnologije možemo slobodno da kažemo da nema oblasti koje ona nije zahvatila. Primeri razvoja tehnologije u stomatologiji su mnogobrojni: digitalni rendgen aparati, primena lasera, kao i CAD/CAM tehnologija. Sama CAD/CAM tehnologija ne predstavlja posebnu vrstu keramičkih materijala već samo specijalan način obrade već gotovih keramičkih blokova. CAD-CAM zapravo predstavlja proces kojim se od gotovih keramičkih blokova, procesom frezovanja, dobijaju gotove navlake i mostovi.


CAD/CAM, što je skraćenica od dental Computer-Aided-Design/Computer-Aided-Manufacture, označava kompjuterski vođen dizajn i kompjuterski vođenu izradu inleja, onleja, krunica i mostova. Ravoj te tehnologije išao je od mašinsko kopirajućeg frezovanja (copy milling) pa sve do potpuno kompjuterski kontrolisanih sistema, sa velikom bazom formi zuba, koji su omogućavali automatsku izradu krunica i mostova.


Proces izrade krunice iz keramičkog bloka


Poslednja verzija, Cad Cam u odnosu na predhodne sisteme sadrži i neka poboljšanja, kao što su: novi softver, upotreba keramike finije granulacije koja dovodi do manje abrazije prirodnih zuba, veći izbor nijansi prefabrikovanih keramičkih blokova kao i upotreba električne turbine koja omogućava bolju kontrolu kao i veću preciznost obrade keramike. Ovo su zapravo i razlozi za sve veću popularnost ovog sistema u današnje vreme.