Kozmetičke fasete

Pod fasetiranjem zuba podrazumeva se nanošenje materijala na prednju-vidljivu stranu, prvenstveno prednjih zuba, u cilju korekcije njihove boje, oblika ili polozaja (i samim tim međusobnog odnosa).


Radi se prvenstveno o kozmetskoj intervenciji, čiji je krajnji cilj postizanje lepšeg izgleda zuba. Zato se za fasetiranje koriste estetski materijali - kompoziti i keramika. I jedan i drugi materijal imaju i prednosti i nedostatke. Dobijeni efekat je mnogo bolji u odnosu na prethodno stanje zuba, i može se postići njihov potpuno prirodan izgled.


Fasetiranje ima biološkog opravdanja ako se radi u okviru indikacija, tj. kada je to neophodno i moguće - radi popravljanja boje, oblika ili polozaja zuba u slučajevima kada su ovi aspekti narušeni. Uglavnom se radi o nekim urođenim anomalijama u razvoju i strukturi gleđi i/ili dentina zuba, ili u cilju minimalnih korekcija ortodontskih nepravilnosti, prvenstveno postojanja manjeg slobodnog prostora izmedju prednjih zuba. Naravno, ako je ovaj prostor veći, fasetiranje je kontraindikovano i pristupa se ortodontskom rešavanju problema.


Fasetiranjem zuba svakako se postiže estetski efekat koji pacijent želi - svetliji zubi. Zubi se fasetiranjem mogu korigovati, u smislu dobijanja volumena i boje, ali što se tiče veličine zuba, to podrazumeva nanošenje kompozitnih materijala ponekad i na secivne ivice prednjih zuba.