Mini implanti

Mini-implanti predstavljaju pravu revoluciju u rehabilitaciji bezubih vilica. Kod pacijenata sa tom vrstom problema obično nema dovoljno koštanog tkiva za drugu vrstu pomoći osim za nošenje mobilnih proteza. Ukoliko se, pak, na rendgenskom (ortopantomografskom) snimku pokaže da je moguće postaviti mini implante – čak i kad na prvi pogled ne izgleda da za to postoje uslovi – njima će se postići znatna, i do 80 odsto bolja stabilizacija proteze.

 
Osnovni preduslov za postavljanje mini-implanta je mogućnost da se postavi željeni minimum od četiri mini-implanta u gornjoj, i četiri mini-implanta u donjoj vilici, u parno-simetričnom rasporedu i u odgovarajućim zonama.