Privremene zastitne krune

U toku terapije, dok se izrađuju fiksne nadoknade, pacijenti mogu da se bave standardnim aktivnostima, zahvaljujući privremenim krunama. Privremene krune se izrađuju od visoko - estetskih kompozitnih materijala, kompozita sa keramičkim česticama, u periodu navikavanja ili vremenu predviđenom za oseointegraciju.