Pteigoridni implant

Sa ponosom možemo da kažemo da smo jedna od nekoliko ordinacija u zemlji u kojoj se sa velikim uspehom ugrađuje pterigoidni implantat.


Implantat se ugrađuje u processus pterygoideus u slučajevima kada je maksilarni sinus toliko spušten da ne dozvoljava ugradnju implantanata u toj regiji. Ovim se zaobilaze pomalo komplikovane i skupe operacije sinus lifta. Posebna prednost ove uradnje je što se procedura intervencije smanjuje za šest meseci do godinu dana, jer nema dugotrajnog čekanja srastanja kosti kao kod sinus lift operacije.