Reparatura

Reparatura proteza obuhvata sve postupke na oštećenim ili neupotrebljivim protezama u cilju njihovog ponovnog dovođenja u funkciju. Oštećenje proteze može nastati u funkciji (u toku žvakanja), nepažnjom (pad proteze prilikom čišćenja), zbog greške u planiranju skeleta i laboratorijske izrade, i uzrokuje izobličenja. Zbog izobličenja materijal ne naleže tačno uz sluznicu i to dovodi do loma. Jedan od uzroka oštećenja proteze je i zamor materijala. Vremenom proteza može postati delimično ili potpuno neupotrebljiva zbog promena na potpornim tkivima (ekstrakcija zuba, velika resorpcija alveolnog grebena, itd).

 
Neka oštećenja je moguće reparirati, ali je tehnologija izrade toliko složena i duga da je nekada racionalnije izraditi novu protezu.


Postupak reparature je manje ili više jednostavan, ali to je samo deo obaveza stomatologa. Utvrđivanje i otklanjanje uzroka koji su doveli do oštećenja proteze najvažniji je deo ove kliničke faze. Ako ne utvrdimo i otklonimo uzroke nastanka oštećenja, reparirana proteza će na isti ili sličan način vrlo brzo biti ponovno oštećena.


Reparatura loma baze proteze


Reparatura preloma baze najčešća je intervencija kod oštećenih akrilatnih proteza. Do preloma baze češće dolazi u donjoj vilici (baza je znatno uža, pa se lakše lomi). Lom uzduž medijalne linije najčešće uzrokovan nepravilnim ležištem zbog resorpcije alveolnog grebena.